Galerija fotografija

Sanacija – popravak kvara na kabelskoj spojnici
Planiranje/ravnanje zemljišta radnim strojem (bagerom)
Ispravljanje stupa telekomunikacijske mreže
Ispravljanje stupa telekomunikacijske mreže
Zamjena / sanacija zdenca, te zamjena okvira i poklopca zdenca
Izrada mini rova i polaganje cijevi
Uvlačenje mikrocijevi i upuhivanje kablova u prazne cijevi ili uz postojeće mikrocijevi i postojeće kablove
Uvlačenje svjetlovodnih kablova
Spajanje optičkih kablova splajserom
Priprema terena za iskop temelja obiteljske kuće
Priprema terena za iskop temelja obiteljske kuće
Iskop temelja za obiteljsku kuću
Iskop rupe za bazen
Pikamiranje / razbijanje kamena udarnim čekićem
Ugradnja standardnog zdenca
Uvlačenje svjetlovodnih kabela
Iskop kanala
Izgradnja nestandardnog zdenca s betoniranjem na licu mjesta
Sanacija razvodnog telekomunikacijskog ormarića
Razbijanje asfalta pilom za asfalt, iskop, te priprema za ugradnju zdenca
Iskop kanala
Spajanje parica
Spajanje svjetlovodnih kabela (niti)
Visinski radovi – radovi na zračnoj telekomunikacijskoj mreži
Iskop kanala, sanacija cijevi i sanacija iskopa
Postavljanje zračnih telekomunikacijskih kablova
Radovi na visini
Sanacija / zatrpavanje kanala nakon iskopa i polaganja cijevi
Uvlačenje mikrocijevi
Upuhivanje kabela uz postojeći kabel
%d blogeri kao ovaj: